N+={1,2,3...,n} sayma sayıları kümesinden R gerçel sayılar kümesine tanımlanmış her f:N+ R fonksiyonuna reel sayı dizisi denir.

Sabit Dizi Nedir?

C sabit bir reel sayı olmak üzere, her r ∈ N+ için
f(n)=an=c ise (an)=(c) dizisine sabit dizi denir.

Diziler Kümesinde İşlemler

(an) ve (bn) birer dizi ve k ∈ R olmak üzere;

1) (an)+(bn)=(an+bn)
2) (an)-(bn)=(an-bn)
3) (an).(bn)=(an.bn)
4) k.(an)=(k.an)
5) (an)/(bn)=(an/bn), bn ≠ 0