a,r ∈ R olmak üzere, genel terimi an=a1+(n-1).r olan (an) dizisine aritmetik dizi denir.
r: ardışık terimler arasındaki fark (ortak fark)

Özellikler

1) k<n olmak üzere an=ak+(n-k)r dir.

2) an=ak+(n-k)r
r

3) Aritmetik dizinin ilk n terim toplamı (Sn), a1:ilk terim, an:n. terim, r: ortak fark

Sn=a1+a2+...+an ya da